Скрийнсейвър

Играч на скрийнсейвъри: Разбъркайте скрийнсейвъри, използвайки плейлист за тях

Играч на скрийнсейвъри: Разбъркайте скрийнсейвъри, използвайки плейлист за тях

Лесно сменяйте скрийнсейвърите. Възпроизвеждане на произволни скрийнсейвъри и създаване на списък с плейъри със скрийнсейвъри.